Boyun ağrılarına çözüm: Manuel Terapi

15.04.2022
24
Boyun ağrılarına çözüm: Manuel Terapi

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, boyun ağrısının teşhisi, rehabilitasyonu ve yapılan bilimsel araştırmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Boyun ağrısı ve tutukluk özellikle orta yaş ve masa başı çalışanlarda oldukça yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Popülasyonun yüzde 10 ile yüzde 15’ini etkileyen boyun ağrıları her ne kadar yaşamı tehdit eden bir vaziyet değilse de çok ciddi ağrı, işlev ve çalışan şahıslarda iş eforu kaybına yol açıyor”

Stres boyun ağrıdene neden oluyor

Bir çok hastalığın altında uyuyan stres boyun ağrılarının oluşmasında da ilk sırada yer alıyor. Yoğun stres altında çalışan şahıslar, hamileler, büro çalışanları, hareketsiz bir yaşama sahip şahıslar ise boyun ağrılarından en çok şikâyet eden gruplar arasında.

Boyun ağrısının oluşmasının altında ciddi bir rahatsızlık olmayabilir

Şöyle bir reel var ki her boyun ağrısı boyun fıtığı ile ilişkili olmayabilir. Boyun ağrılarının çoğu mekanik kaynaklıdır başka bir deyişle altında ciddi bir rahatsızlık yoktur. Mesele, boyundaki adaleler ve eklemlerdeki problemlerdir. Özellikle yanlış oturma pozisyonu belinizin geriye doğru, boynunuzun ise öne doğru gitmesine neden olur. Bu da boyun ve ense bölgesine fazla yük binmesine, adalelerin bayağıdan daha fazla yüklenmesine yol açar. Saatlerce fazla yük altında kalan adaleler bir zaman sonra başınızı taşıyamaz hale kazanç ve boynunuzun ağrıması kaçınılmaz olur.

Manuel Terapi boyun ağrılarını %75 eksiltiyor

Bu yaygın rahatsızlığa karşı çok muhtelif rehabilitasyon usulleri uygulanıyor. Ancak bu rehabilitasyonların aktifliği ve maliyeti mevzusundaki araştırma rakamı ise çok az. The British Medical Journal’da manuel rehabilitasyon, bayağı fizik rehabilitasyon ve öbür rehabilitasyon usullerinin maliyetlerinin karşılaştırıldığı çalışmada; boyun ağrısı olan 183 bireyin ilaç, tetkik gibi dolaysız giderler ve iş eforu kaybından doğan indirekt giderler hesaplandı. Araştırma kapsamında hastalara fizyoterapistler tarafından omurga mobilizasyonu, manipülasyon ve egzersiz rehabilitasyonunu kapsayan Manuel Terapi uygulandı. Sıcaklık uygulamaları ve konutta yapılması için egzersizler verildi. İki hafta sonra tekerrür hakimiyete çağırıldı. 26 hafta sonra manuel rehabilitasyon grubunda öbür gruplara göre ehemmiyetli oranda iyileşme sağlandı. Misalin, yedinci haftada manuel rehabilitasyon grubunda ağrının eksilmesi yüzde 68, bayağı fizik rehabilitasyonda yüzde 51, ilaç rehabilitasyonunda ise yüzde 36 olarak asıllaştı.

Çalışmanın sonunda manuel rehabilitasyon grubunda maliyetin öbür gruplara göre 3’te 1 oranında daha az olduğu kollandı. Maliyetteki en büyük etmen ise iş eforu kaybı. Manuel rehabilitasyon grubundaki herkes rehabilitasyon zamanınca işe devam etti ve başka rehabilitasyon usulleri aramadı. Bayağı fizik rehabilitasyon grubunda ve öbür rehabilitasyon grubundakiler ise rehabilitasyon zamanınca başka rehabilitasyon usulleri aradı. Hatta bir hayliyi manuel rehabilitasyon aldı.

Manuel Terapi en etkii ve süratli çözüm

2013 senesinde yapılan ve The Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy JOSPT Ortopedik ve Spor Fizik Rehabilitasyon Mecmuası’nde yayınlanan başka bir çalışmaya göre ise, mekanik boyun ağrısında en tesirli ve en süratli çözümün manuel terapi ve egzersiz ikilisinin olduğu bulundu. Boyun ağrısı olan 64 bireyin katıldığı çalışmada şahıslar iki gruba böldü. Bir haftalık rehabilitasyonun ardından manuel terapi ve egzersiz gurubunda yer alanların ağrıları yüzde 75 eksildi. Yüzde 70’inde ise günlük yaşam etkinliklerinde bariz iyileşme olduğu kaydolundu.

”Geçer” deyip umursamama etmeyin

‘Birkaç güne geçer’ denilerek pek fazla umursanmayan boyun ağrıları reelinde birer ihtar kalitesindedir. Uzun süreli boyun ağrısı sürükleyen, sık boyun yakalanması yaşayan şahıslar geleceğin boyun düzleşmesi veya boyun fıtığı adaylarıdır. Ağrıya ilk neden olan fazla yüklenme uzun zaman devam ettiğinde omurgada geri dönüşü olmayan zararlara neden olabilir. Alana gelen bu zarar yalnızca boyunda değil, sırt, bel hatta kalça bölgesine kadar dağılır ve çok daha ciddi problemlerin oluşmasına yol açabilir. Bu sebeple boynunuza uzman ellerden manuel bir değişi çok görmeyin.

YAZAR BİLGİSİ