Gençlerde görünen Parkinson hastalığına dikkat

23.03.2022
33
Gençlerde görünen Parkinson hastalığına dikkat

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi PARMER Nöroloji Uzmanı Dr. Başak Bolluk Kılıç, gençlerde Parkinson hastalığına neden olan etkenlere değinerek ehemmiyetli açıklamalarda bulundu. Dr. Bolluk, Parkinson’un beyinde ‘substansiya nigra’ denilen bir alanda yer alan ve ‘dopamin’ üreten nöronların kaybedilmesi ve buna bağlı olarak bu maddenin eksilmesi neticesinde ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirterek, “Beyin bu hücrelerin yüzde 60 ila 80’ini kaybettiğinde hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Parkinson hastalığı cemiyette binde 2 ila 3 oranında görülüyor. Ancak bu oran 70 yaş üzerine çıkıldığında yüzde 0.5 ila 2 arasına erişir” dedi.

“Genç parkinson’da genetik etmenler rol oynayabilir”

Yaşlılık hastalığı olarak öğrenilen Parkinson’un gençlerde de görülebildiğine dikkat toplayan Dr. Bolluk, laflarına şöyle devam etti: “Parkinson’da vasati tanı konulma yaşı genellikle 60 yaş üzeridir. Hastalarının yüzde 5 ila 10’unda hastalık başlangıç yaşı 20 ile 50 arasındadır. Genç yaşta görülen Parkinson’da genetik yatkınlık etmeni bulunuyor. Çok ender olgularda, Parkinson eşi belirtiler çocuklarda ve genç adölesanlarda da görülebilir. Ailesinde Genç Parkinson hastalığı bulunan fertler kalıtsal tehlike altındalar demektir. Bu genlerin çoğunluğu çekinik resesif kalıtsal geçici özellik göstermektedir”

“El, ayak ve çenede titremeye dikkat”

Dr. Bolluk, genç yaşta görülen Parkinson’un bulgularını ise şu biçimde açıkladı: “Belirtiler hemen hemen ileri yaşta ortaya çıkan Parkinson belirtileriyle aynı. Hareketlerde yavaşlama, surat mimiklerinde matlaşma ve ‘maske surat’ diye ifade edilen görünüm, bedenin bir yanında istirahat halinde ön tasarıda ortaya çıkan ‘para sayar’ stilde titreme, ufak adımlarla ve öne eğik olarak yürüme, yürürken bir kolun sallanmaması ilk göze çarpan bulgulardır. Titreme genelde ilk belirti olarak ortaya çıkmakta, el ve ayakta, bazen de çenede gözlemlenebilmektedir. Hastalar tanı alır almaz ne kadar erken rehabilitasyona başlarlarsa yaşam nitelikleri de o oranda erkenden daha öncekine yakın haline döner. Son senelerde yapılan çalışmalar Parkinson rehabilitasyonuna erken başlanmasının, hastalık belirtilerinin ilerlemesini yasaklamada tesirli olduğunu göstermiştir”

“Gençlerde daha yavaş izliyor”

İleri yaşlarda görülen Parkinson’a kıyasla gençlerde hastalığın daha ılımlı ve yavaş ilerlediğinin altını çizen Dr. Bolluk, “Gençlerde, yaşlılarda görülen Parkinson belirtilerinden değişik olarak bunama, hafıza bozukluğu ve denge bozukluğu görülme oranları daha az. Genç hastalarda bazen dopamine yanıt veren ve fazla beden kasılmaları ile izleyen ‘Dopamine yanıt veren distoni’ diyebileceğimiz bir başka hastalık ile başlangıç safhasında karıştırılması muhtemel olabilir. Buna ilave olarak genç hastalarda bazen bedende bazı ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak ikincil olarak ortaya çıkan, bazen de geçirilmiş beyin irinleri veya damar tıkanıklıkları sonrasında büyüyen eş muayenehane tablolar ortaya çıkabilir. Bu olgular ender olup detaylı tetkik belirtileri veya laboratuvar muayeneleri ile ayırt edilebilirler” ifadelerini kullandı.

YAZAR BİLGİSİ