Hangi burç hangi nedenle parçalıyor

14.11.2021
21
Hangi burç hangi nedenle parçalıyor

Koç
Her dediğini yapmanız size sahip olduğunu, avucunda olduğunuzu düşündürmeniz, başkalarıyla ilgilendiğinizi fark ettirmeniz, kıskançlığınız, sahiplenmeniz, usanması için yeterlidir.

Boğa
Güç böler. Seksüel gönülsüzlüğünüz, finansal güvensizlikleriniz, parasal kararlarınızın sık sık yanlış çıkması, birikim sağlamamanız, çok tüketmeniz geleceğe dönük düşünememeniz ve davranamamanız, doğru ve dürüst olmayan tavırlarınız parçalamak istemesi için yeterli.

İkizler
Gözetmeci, sahiplenici ve kıskanç olmanız yeterli. Bir dakikada unutur!

Yengeç
Kaçarsanız kovalar, kovalarsanız kaçar. Düş kırıklığına uğratmanız, incitmeniz, düşündüğü gibi biri olmadığınızı muhakkak etkeniz, tenkidi, şefkatsiz, hırçın davranışlarınız onun agresifliklerini körükler ve kendisini anında soğumuş sezer.

Aslan
İftiharını yaralamanız, kusurlarından bahsetmeniz, tenkit etmeniz, onu desteklememeniz, takdir etmemeniz sürükleyip gitmesine neden olur ve bir daha da kolay kolay geri dönmez.

Başak
Dikkatli, özenli, uslu ve sevecen olmamanız yeterli. Entellektüel birikiminiz ve kültürel yeterliliğiniz de yoksa çok tez kaybedersiniz. Geri dönmez, ancak kalbinizi de kırmaz.

Terazi
Çağdaş, popüler, bakımlı ve saygın olmamanız yeterlidir. Edebini bozmamak için konuşmadan terk edecektir.

Akrep
Hakimiyeti ya ona vazgeçmelisiniz ya da elinizden bir saniye dahi vazgeçmemelisiniz. Hakimiyeti kaybetme duygusunu yaşaması parçalamak ve sizi acılar içinde vazgeçmek için yeterlidir.

Yay
Dolaşmaktan beğenmemeniz, başka kültürlere ilgi duymamanız ve uslu biri olmadığınızı fark ettirmeniz yeterlidir. Buna benlik kırımını da ilavelerseniz, her zamanki süratiyle Yay uzaklaşacaktır.

Oğlak
En güç dağılan burçtur. Şayet sizi yeterince özümsemişse! Ailesi hakkında negatif konuşmalarınız, parasal güvenliğini güçe sokmanız, işinde desteklememeniz, finansal mevzularda savruk ve pervasız davranmanız yeterlidir. Elbette hepsi bir arada olmak şartıyla!

Kova
Onu istemediğinizi muhakkak etkeniz, bunu söylemeniz veya sezdirmeniz yeterli. Bunlar yoksa kısıtlamanız, hesap sormanız, müdahale etkeniz, dostluklarına karışmanız ağır laflarla terk edilmenize rahatlıkla neden olur.

Balık
Kandırmak için nedene lüzumu yoktur. Zira nedenleri her an değişebilir. Parçalamak için de! Duygusal dünyasını biraz sallayacak rastgele bir somut hadise yeterlidir. Asıl neden kendi çıkarına daha uygun bir gidişat tutmuş olmasıdır!

YAZAR BİLGİSİ