Meme kanseri bulgular sert ve sızısız kitlelere dikkat!

20.04.2021
162
Meme kanseri bulgular sert ve sızısız kitlelere dikkat!

Anadolu Sıhhat Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Turhal, araştırmalar sayesinde kanserin genetik özelliklerinin yavaş yavaş ortaya çıktığını ve yenilikçi ilaçlarla kanser gayretinin efor kazandığını vurguladı.

Metastatik ileri safha meme kanseri hadiselerinde bile yenilikçi ilaçlar sayesinde sağ kalım zamanının uzatılabildiğini ve hayat niteliğinin artırılabildiğini belirtti.
 
Kanser insanlığın en büyük sıhhat meselelerinden biri olmayı sürdürürken, dünya genelinde Kanser Günü olarak kabul edilen 4 Şubat’ta kanser mevzusundaki farkındalığı artırmak emeliyle muhtelif çalışmalar yürütülüyor. Bu güzergahta meme kanseri mevzusunda ehemmiyetli bilgiler veren Anadolu Sıhhat Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Turhal, meme kanserinin yaradılışını şöyle anlattı:

“Meme kanseri, memeyi oluşturan dokuların, çoğunlukla sütü taşıyan kanalların ve daha ender olarak da süt yapan bezlerin, işlev göstermeyen bir yapıda hakimiyetsiz olarak artması ve değişik dokuların yerine geçerek o dokuların da kendi işlevlerini göstermesine de mani olması neticesinde ortaya çıkar. Sıhhat Bakanlığı bilgilerine göre Türkiye’de genel kanser ve meme kanseri oranları Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinden daha düşüktür.”
 
MEME KANSERİNDE EN YAYGIN BULGU

Prof. Dr. Serdar Turhal meme kanserinin bulgularını şöyle özetledi:

“En sık görülen bulgu meme dokusundan daha sert ve sızılı olmayan bir kitledir. Çoğunlukla bu kitlenin klasik dokularla olan hudutları da aşikar değildir. Daha ender görülen bulgular arasında meme cilt dokusunda olan kızarıklık ya da portakal kabuğu görünümü, meme ucunda içeri çekiklik, meme ucundan akıntı ve sızı sayılabilir.
 
Yenilikçi rehabilitasyonlar sayesinde meme kanseri artık “kronik” bir hastalık
Günümüzde meme kanseri rehabilitasyonunda tesirli ilaçlar geliştirilmesinin, pek çok hastada hastalığın uzun zaman hakimiyet altında yakalanabilmesine olanak sağladığını belirten Prof. Dr. Serdar Turhal şunları söyledi:

“Bu büyümeler kanserin kronik hastalık olarak nitelendirilir hale gelmesini sağlamıştır. Nisan 2003’te bitirilen insan genomu projesi ve 2013’te ilk neticeleri alınan kanser genomu projelerinin katkısıyla, kanserlerin genetik özelliklerini tespit etmek ve buna müteveccih önleyici ilaçlar geliştirmek olası hale gelmiştir. Bu yenilikçi ilaçlar urların büyüme yollarını tespit eterek onları bloke etme özelliğiyle çalışmaktadır ve bu özellikleriyle de sıhhatli hücrelere daha az hasar vererek bu emele erişmektedir. Türkiye kanser ilaçlarına erken ulaşım mevzusunda kendi konumundaki ülkelere mukayeseyle izafi olarak iyi vaziyettedir. İleri teknolojiyle üretilen ilaçların ülke bütçelerine getirdiği yük halihazırda şahıs başına kazancı bizden çok daha yukarıyada olan ülkeler dahil olmak üzere cihansal bir meseledir ve her ülke kendi ihtimalleri çerçevesinde bu meseleye çözümler bulmaya çalışmaktadır.”
 
MAKSAT YAŞAMDA KALMA

Prof. Dr. Serdar Turhal metastatik ileri safha meme kanseri ve rehabilitasyonundaki büyümeler hakkında ehemmiyetli bilgiler verdi:

“Meme kanseri hücrelerinin meme dokusunda oluştukları yerden koparak uzak dokulara yapışıp orada artmalarına metastaz ismini veriyoruz. Bu aşamadaki kanserler de metastatik, başka bir deyişle ileri safha olarak adlandırılıyor. Genel bir kaide olarak meme kanseri erken aşamada tespit etildiği zaman şifa bulma olasılığı olan bir hastalık iken, bulunduğu safha ilerledikçe şifa bulma olasılığı düşer. Bu sebeple metastatik meme kanserinde esas emel kanserin hastada yol açtığı kasvetleri gevşetmek, bu kasvetleri daha sonraki yarıyıllara ötelemek, olası olabildiğince hastanın yaşam niteliğini bozmadan yaşamını uzatmaktır. Bu sebeple erken teşhis bahtı tutmak için herkes kendi sıhhatinin mesullüğünü almalıdır. Meme kanseri hastaları hekimleriyle yakın bir işbirliği içinde olmayı ilgisizlik etmemeli ve olası mevki pozitif bir ruh hali içinde olmaya çaba etmelidir. Ayrıca ülkemizdeki kanser araştırmalarına katılması önerilen hastaların, özel bir manileri yoksa bu çalışmalara takviye olmaları kanser rehabilitasyonunun geleceği açısından son derece ehemmiyetlidir.”

YAZAR BİLGİSİ