Naftalin vefat saçıyor

08.04.2022
27
Naftalin vefat saçıyor

Naftalin, maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen orta ve ağır yağlardan ayrıştırılır. Beyaz pulcuklar şeklinde, billur yapılı bir katıdır. Belirgin ve kendine özgü bir kokusu vardır. Yoğunluğu 1,15 olup, 80 °C’de erir, 217 °C’de kaynamaya başlar. Suda çözünmez, içkide ise, ısıyla doğru orantılı olarak artan bir yoğunlukta çözünür. Atmosfer civarında basitlikle buğulaştığından böcek böcek cinsleri ile çabada kullanılır. Güveleri uzaklaştırdığından yünlü kumaş ve kürkleri gözetmekte kullanılır. Sanayide eritici, yakıt ve boya hammaddesi olarak; eczacılık ve parfümeride ise ara madde olarak kullanılır. Ayrıca lavaboların arınılmasında büyük rol oynar. Naftalin katı halden gaz hale akışkan olmadan geçer. Buna süblimleşme denir.

İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi Müdür Takviyecisi Nurhayat Özdemir, bayanlar tarafından güve oluşmasını yasakladığı ve makûs kokuları bastırdığı için konutlarda kullanılan naftalinin, toksik maddeler sıralamasında ilk başta yer aldığını belirterek, “Naftalin, vefat saçan bir kimyevidir. En riskli kimyevi madde, naftalindir ve netlikle eve alınmaması gerekir hatta marketlerde dahi satışı menedilmeli” dedi.

YAZAR BİLGİSİ