Obezite ve tütün böbrek düşmanı

21.04.2022
21
Obezite ve tütün böbrek düşmanı

Karnın arka kısmında yerleşen ikiz uzuvlar olarak öğrenilen böbrekler, aşinayı gibi kandaki artık maddeleri süzüp idrar oluşturma görevini üstleniyor. Böbreklerin ayrıca kan tazyikinin tertip edilmesinde de ehemmiyetli rolünün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cemil Uygur ve Bevliye Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “Sağlık Bakanlığı’nın 2016 bilgilerine göre Türkiye’de erkeklerde böbrek urları 2495 hasta ile tüm kanserlerin yüzde 3’ünü oluşturuyor” dedi.

Hastaların çoğunun 60-70 yaşlarında tanı aldığının altını çizen Prof. Dr. Cemil Uygur ve Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “Son senelerde ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme usullerinin sık kullanımı sayesinde daha fazla hasta erken aşamada tanı alabiliyor” biçiminde konuştu.

Böbrek kanseri bulgu göstermiyor

Böbrek kanserinin çoğu hastada rastgele bir bulgu vermediğini belirten Prof. Dr. Cemil Uygur ve Bevliye Uzmanı Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “Genellikle rutin veya başka sebeplerle yapılan ultrasonografi AKIL ve bilgisayarlı tomografi BT gibi analizler neticeyi fark ediliyor. Tetkikte, detaylı hastalık hikayesi ve aile hikayesi de dikkate alınıyor” dedi. Prof. Dr. Uygur ve Dr. Okutucu, kan ve idrar testleri ile böbreklerin çalışmasının hakimiyet edilip, BT veya manyetik titreşim görüntüleme MRG usulü ile ur meskeni, ebadı, damar tutulumu olup olmadığı, bölgesel lenf bezlerine yayılım ve öbür uzuvlarda hastalık bulunup bulunmadığı tanı evresinde tek tek araştırıldığını da vurguladı.

En iyi rehabilitasyon alternatifi urun cerrahi olarak çıkarılması

Böbrek kanserlerinin hastalığın aşamasına, alt tipine ve ur hücrelerinin saldırganlığına göre sınıflandırıldığını söyleyen Prof. Dr. Uygur ve Dr. Okutucu, “Şüphesiz bu sınıflandırma, rehabilitasyon kararı için ehemmiyetli bir nokta. Rehabilitasyon tasarlanırken; eşlik eden hastalıklar, ailesel böbrek kanseri hikayesi olup olmaması, böbrek işlevlerinin olağan olup olmadığı, tek böbrekli olma ve her iki böbrekte ur olması gibi ehemmiyetli mevzular gözden geçirilmeli. Lokalize böbrek kanserinde en iyi rehabilitasyon alternatifi, urun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Urla beraber tüm böbrek alınabileceği gibi, sadece urlu dokunun çıkarıldığı nefron gözetici cerrahi de uygulanabiliyor. Böbrekteki bazı kitleler de iyi mizaçlı olabilir ancak bunların da takip edilmeleri ve kanama riski oluşan hastalarda operasyon gerekir” açıklamasında bulundu.

YAZAR BİLGİSİ