Sara hakkında doğru bildiğimiz 10 yanlış

22.03.2022
78
Sara hakkında doğru bildiğimiz 10 yanlış

Sara nöbeti yada krizi, beyin olağan etkinliğinin, asap hücrelerinde geçici olarak alana gelen anormal elektriksel etkinlik neticeyi bozulması ile oluşan muayenehane bir gidişattır. Millet arasında “Epilepsi Hastalığı” olarak da öğrenilen sara, kendini epileptik nöbetler ile göstermektedir. Epileptik nöbet asıllaştığında hastada gelip geçici şuur kaybı veya değişik özelliklerde bulgular olmaktadır.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, Sara hakkında millet arasında dolanan yanlış bilgilere dikkat toplayarak ehemmiyetli açıklamalarda bulundu.

Sarası olan hastalar iyileşmez, nöbetleri can verene dek sürer – YANLIŞ

Sara hastalarının % 60 ında nöbetler ilaçla hakimiyet altına alınır. Bazı hastaların sara cinsleri yaş ile ilişkilidir. Delikanlılık çağında görülen rolandik sara ilerleyen senelerde kaybolur. Nöbetler çoğu hastada rehabilitasyon ile hakimiyet altına alınır. Saraya Karşı Beynelmilel Birlik ILAE, epileptik bir şahıs en az 10 yıldır nöbet geçirmiyor ve en az beş yıldır ilaç da kullanmıyorsa; iyileşmiş kabul eder.

Sara ve nöbet aynı şeydir – YANLIŞ

Birbirleri ile oldukça ilişkilidirler ama, aynı şey değildirler. Nöbet, olağan beyin işlevindeki kısa bozulmadır. Nöbeti olan herkes epileptik olmaz. Diyabetten, üremiye, kanserden yüksek ateşe dek neredeyse her şey nöbet yapabilir. Sara ise, nöbetlere karşı duyarlılığın çoğaldığı bir beyin hastalığıdır.

Epileptik nöbetler ağrılı ve risklidir – YANLIŞ

Nöbetler çoğu şahısta ağrısızdır. Seyrek nöbet sırasında ağrı sezdiğini söyleyen hastalar görülebilir. Nöbetlerden kaynaklanan çarpma, burkulma, ezilme, yanma gibi ikincil ağrı sebepleri de olabilir. Nöbetler genel olarak güvenlidir.

Nöbet sırasında şahıs dilini yutabilir, bu da vefata yol açabilir – YANLIŞ

Nöbet sırasında bir bireyin dilini yutması muhtemel değildir. Asla hastanın ağzını açmaya çalışmamalı, şahıs yan tarafına yatırılarak ağızda biriken akışkanların solunum yoluna kaçması önlenmeye çalışılmalıdır.

Sarası olan şahıslarda gelişimsel bozukluklar ve ruhsal kasvetlerde vardır – YANLIŞ

Sarası olanlarda otomatikman gelişimsel bozukluklar ve ruhsal kasvetler olmaz. Genelde sara dışında tamamen basmakalıplardır. Gelişimsel yanılgıları olanların bir kısmında ise, sara da olabilir. Epileptiklerin bir kısmında bunalım da görülür. Bazen varsanılar da hallucination olabilir.

Epileptikler araba sürebilir – YANLIŞ

Epileptik hastaların araba kullanma vaziyetleri, bulundukları ülkelerin trafik idaremeliklerine göre düzenlenir. Amerika Birleşik Devletleri De çoğu eyalette ilaç rehabilitasyonu ile olağan olan epileptik hastalar araba kullanabilirken, Türkiye’de netlikle yasaktır. Rehabilitasyon altında olsun ya da olmasın.

Epileptikler çocuk doğuramaz – YANLIŞ

Epileptik annelerin bebekleri % 90 dan fazla oranda sıhhatli doğar. Ancak sıhhatli bir anne adayının kaygıları gibi, epileptiklerin de düşünecek bir sürü şeyi vardır. Bir numaralı mesele antiepileptik ilaçlardır. Bazı antiepileptikler çocuğa hasar verebileceğinden, hamilelikte kullanılabilecek tehlikesiz ilaca geçmek gerekir. Yeniden de şunu belirtmeliyiz ki çocukta hasarlı neticelere yol açan yalnızca bir antiepileptik var.

Sara işimi etkilemez – YANLIŞ

Epileptik hastaların gece vardiyasında çalıştırılmaması gerekir. Sık sık yapılan gece-gündüz mesai farklılıkları nöbetleri tetikleyebilir. Dolayısıyla sara işi etkileyebilir. Yapılan işin riskliliği, konsantrayon zorunluluğu, el hakimiyet yetenekleri gidişatı gibi etkenlerin nöroloji uzmanı ile beraber değerlendirilmesi uygun olur. Bu sebeple epileptikler bazı işler için uygun değildir.

Sarada içki hasarlıdır – YANLIŞ

Natürel ki yüksek ölçüde içki alımı hem epileptik ilaç dozlarını değiştirir hem de beynin nöbet geçirme eşiğini düşürür. Bu sebeple yüksek içki alımı mahzurludur. Ancak düşük dozda alındığında nöbet çoğalışına neden olmaz.Ancak yeniden de bu gibi vaziyetleri nörologla konuşmak ve onun görüşünü uygulamak yerinde olur.

Sarada rehabilitasyon ilaç kan seviyeyi takipleri ile yapılır – YANLIŞ

İlaç kan seviyeyi takipleri, ilacın muayenehane aktifliğini göstermekten uzaktır. Muayenehane zafer, ilaç kan seviyelerine bakılarak yapılamaz. Sara rehabilitasyonu ampiriktir. İlaç kan seviyeleri uzman tarafından hastada zehirlenme kuşkusu varsa ya da hastanın ilacı kullandığı mevzusunda evhamlar varsa istenir. Öbür kullanımları tartışmalıdır.

YAZAR BİLGİSİ