TEOG imtihanı evvelinde uzmanından altın teklifler

22.11.2021
24
TEOG imtihanı evvelinde uzmanından altın teklifler

Eğitmen Koray Varol, milyonlarca talebenin 26 -27 Nisan’da gireceği TEOG imtihanına rakamlı günler kala hem talebelere hem de ebeveynlerine özel önerilerde bulundu. Kısıtlı zamanları kalmasına karşın talebelerin, stres yapmadan yetersizliklerini tasarılı bir biçimde giderilebileceklerini söyleyen Varol, “Sınama imtihanı talebenin hem imtihana odaklanmasını hem de yetersizliklerini fark etmelerine dayanakçı olur. Velilerin çocuklarına konutta sınama testi uygulamaları yaptırması, beceriksizlerini daha net görmelerini sağlar. TEOG imtihanının bu 2. Kısmında çocuklara imtihan sistemi ile ilgili teknik bilgiler verelim. Kaç sual gelecek. Mevzu dağılımları nasıl olacak. Bu sualler için ne kadar zamanımız var? gibi” diye konuştu.

Çocukların evhamları giderilmeli

Çocukların, imtihanın bütün olarak ne olduğunu öğrenmediği için endişe geliştirdiğini ifade eden Varol, “İmtihanda zaferli olmak için öncelikle çocuğun o bilgiyi öğrenip öğrenmediği üzerinden hadiseye yanaşmak gerekir. Çocuk zaferli oldukça güven kazanır. İmtihanda neyin, nasıl sorulacağını anlatmak çocuğu hafifletir, evhamlarını eksiltir. Bunun için de çocuğa imtihana nasıl yanaşması gerektiğinin anlatılması gerekir” dedi.

İmtihan neticesine değil, sual çözmeye odaklanılmalı

İmtihan neticesine değil, suallere odaklanmanın da ehemmiyetini vurgulayan Varol, “Bazen talebeler imtihanın neticesini düşünmekten imtihana odaklanamıyor. Bu sebeple ailelerin çocuğu neticeye değil, sual çözmeye teşvik etmesi galibiyete daha çok katkı sağlıyor. Talebeye özgüven artırıcı konuşmalar yapılması ve hakikatçi olarak beceriksizlerin üzerine gidilmesi ehemmiyetlidir” biçiminde konuştu.

Her testten 20 sual var, yanlış doğruyu götürmez

“Özgüvenin az olması imtihana olumsuz tesir yapabilir ancak özgüvenin çok yüksek olması da bazen imtihan neticelerini negatif tesirler” diyen Varol, laflarını şöyle bitirdi:

“TEOG imtihanları giderekme olarak öteki seçme ve yerleştirme imtihanlarına oranla daha geniş bir zamana sahip imtihanlardır. Her test 20 tane sual sorar, 40 dakika verir ve yanlış doğruyu götürmez. Bu 20 sualin hepsiyle uğraşmak, sonuna kadar hepsini yapmak ehemmiyetlidir. Matematik ve Fen ve Teknoloji testlerinde imtihanı tamamladıktan sonra sual kâğıdının üzerinden çözümlerini silip bastan tekerrür çözmek, bulunan çözümleri yerine koyarak hakimiyet etmek kusurların önüne geçmek için iyi bir yoldur. Türkçe ve İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi imtihanlarında sualleri tane tane okuyup sualin kendi tamlığı içinde değerlendirip yapılması çok ehemmiyetlidir. Özellikle paragraf ve metin verilen suallerde suali paragrafa göre yanıtlamak gerekir.”

Öğrenmediğin suali boş vazgeçme, en oluru işaretlenmeli

Çocuğun kendi kendini “ben bu imtihanı muvaffak olurum” diye motive etmesinin neticeleri pozitif anlamda bir tık daha ileri götürdüğünü anlatan Varol, “TEOG gibi yanlışların doğruları götürmediği bir imtihanda çocuğun öğrenmediği suali boş vazgeçmemesi gerekir. Ancak yanıt verirken en olurunu bulmaya çalışıp onun üzerinden işaretleme yapması ehemmiyetlidir” biçiminde konuştu.

YAZAR BİLGİSİ